ROBOTY GÓRNICZE

Roboty górnicze przeprowadzane są przy zastosowaniu technologii z użyciem maszyn i urządzeń przez pracowników o specjalistycznych kwalifikacjach. Nasz zespół tworzą inżynierowie, technicy i górnicy o specjalności: górniczej, mechanicznej i  elektrycznej.

 • wykonujemy roboty górnicze specjalistyczne miedzy innymi:
  • drążenie komór
  • budowa torowisk podziemnych
  • budowa ścieków
  • wykonywanie przebudowy wyrobisk
  • wykonywanie pobierki spągu
  • wykonywanie wzmacniania wyrobisk
 • wykonujemy prace montażowe polegające na:
  • montaż rurociągów
  • montaż szynowych kolejek podwieszanych
  • montaż przenośników taśmowych i zgrzebłowych